HATAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
HATAY HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar

Güncelleme Tarihi: 11/07/2017

1)   Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

2)  Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

3)   Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

4)   Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

5)   Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

6)  Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

7)   Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

8)  Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

9)   Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.