Hatay da Talasemi İle Mücadelenin Tarihi

 Hatay ilinde hemoglobinopatilere yönelik çalışmalar 1993 yılında Kalıtsal Kan Hastalıklarıyla Mücadele Kanununun çıkmasından sonra başlamıştır.1994 yılında Antakya Devlet Hastanesi bünyesinde Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi kurulmuştur. Hatay ili, 10.08.1994 tarihinde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile evlilik öncesi hemoglobin elektroforezi zorunlu hale getirilen ilk 5 ilden biri olmuştur. 2002 yılında Kalıtsal Kan Hastalıkları Yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte, 1.basamak ve 2.basamak merkezler kurulması planlanmış,2003 yılında İskenderun Doğumevi bünyesinde Hemoglobinopati Tanı ve Tedavi Merkezi, 2004 yılında da Antakya Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezi bünyesinde Hemoglobinopati Tanı Merkezi kurulmuştur. Daha önce alınan İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 03.12.2004 yılında yenilenmiştir. Talasemi ve orak hücreli anemi ile ilgili, her yıl sağlık personelinin eğitim çalışmaları, hastalığın çok görüldüğü bölgelerde halk eğitimleri yapılmıştır.

 14.03.2011 tarihinde, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Hemoglobinopati (Sıckle Cell Anemi Ve Thalassemia) Hastalığı Çift Taşıyıcı Evli Çiftlerin Prenatal Tanı, Genetik Danışmanlık, Çocuk Doğurma Ve Gebelikle İlgili Eğitim Verilmesi’ Projesi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) mali katkıları ve Talasemi Derneği’nin sivil ortaklığı ile uygulanmış,1065 çift taşıyıcı aile evinde ziyaret edilmiştir.

 22.03.2012 tarihinde Sayın Valimiz M.Celalettin Lekesiz’in başkanlığında geniş bir katılımla ‘Kalıtsal Kan Hastalıklarının Önlenmesine Yönelik İstişare Toplantısı’ gerçekleştirilerek Talasemi Mücadelesi kapsamında 2012 yılı içerisinde ilimizde yapılacak çalışma ve faaliyetler planlanmıştır.Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda:

 8 Mayıs 2012 Dünya Talasemi Günü’nde, Hatay Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında Hatay Valisi Sayın M.Celalettin Lekesiz tarafından 2012 yılı ilimizde ‘Talasemi Kontrol ve Mücadele Yılı’ olarak ilan edilmiştir.

 Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü AÇSAP Merkezi bünyesinde hizmet veren Hemoglobinopati Tanı Merkezi, 30 Mart 2012 tarihinde Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi  (HETKEM) olarak ,Talasemi hastalığı ile mücadelede  kayıt, tarama, genetik danışmanlık, takip ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi konularında daha iyi hizmet vermek amacıyla yeniden yapılandırılmıştır. HETKEM; hasta ve çift taşıyıcı kayıtları, tarama ve genetik danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesine ek olarak çift taşıyıcı çiftlere ev ziyareti,gebelik takibi ile prenatal (doğum öncesi) tanı testi uygulanmasının sağlanması ve sonuç takibi, sağlık çalışanlarına konu ile ilgili eğitim verilmesi,halkın kalıtsal kan hastalıkları konusunda bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler yapılması ve eğitimler düzenlenmesi,sosyal güvencesi olmayan çift taşıyıcı evlilik gebelerine prenatal tanı testi yaptırılması amacıyla maddi destek sağlanması,hastalara psikososyal destek verilmesi gibi faaliyetler yürütmekte olup ilgili diğer kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.