Otizm Nedir ?

    İletişimde güçlük, sosyal ilişkilerde bozukluk, davranışlarda kısıtlılık ve tekrarlayan hareketlerle seyreden nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden iletişim ve sosyal ilişki kurmadaki güçlükleri tanımlar. Bu güçlükler iletişimsel ve sosyal alanlarda bozukluk ve kısıtlılık, duyusal farklılık, dil gelişiminde gecikme ve tekrarlayıcı garip davranışlarla karakterize olan bir bozukluk olarak  görülmektedir.