E-İmza Başvurusu

1) Aile Hekimlerince kullanılacak kart okuyucu ve Nitelikli Elektronik Sertifikaların (NES)

  • İlk defa alınacak olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından ilk başvuru yapılarak başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması ve kurumumuz döner sermaye hesabına (Ziraat Bankası Antakya Şubesi TR570001000306598023105001) 141,60 TL ödeme yapması ve ödeme yaparken açıklama bölümüne aile hekiminin T.C. kimlik numarası ve “e-imza ilk başvuru” yazması gerekmektedir.

  • Süresi biten sertifikaların yenilenecek olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından yenileme başvurusu yapılarak

  • Eğer mevcut e-imzanın süresi devam ediyorsa e-imza ile imzalamalı ve kurumumuz döner sermaye hesabına (Ziraat Bankası Antakya Şubesi TR570001000306598023105001) 118 TL ve dekontun açıklama bölümüne aile hekiminin T.C. kimlik numarası ve “e-imza yenileme başvurusu” yazması gerekmektedir.
  • Eğer mevcut e-imzanın süresi dolmuşsa başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması ve kurumumuz döner sermaye hesabına (Ziraat Bankası Antakya Şubesi TR570001000306598023105001) 118 TL ve dekontun açıklama bölümüne aile hekiminin T.C. kimlik numarası ve “e-imza yenileme başvurusu” yazması gerekmektedir.

Kurumumuz döner sermaye hesabına yatırılan ödemeler, kurumumuz tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi hesabına aile hekimi adına yatırıldıktan sonra onaylanacak ve e-imzaların üretilip kargolanma işlemi gerçekleşecektir.

            Aile Hekimlerinin ücret ödemesine dair resmi yazı

2) TSM Hekimlerince kullanılacak kart okuyucu ve Nitelikli Elektronik Sertifikaların (NES)

  • İlk defa alınacak olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından ilk başvuru yapılarak başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

  • Süresi biten sertifikaların yenilenecek olması durumunda;

E-imza başvuru sayfasından yenileme başvurusu yapılarak

  • Eğer mevcut e-imzanın süresi devam ediyorsa e-imza ile imzalaması gerekmektedir.
  • Eğer mevcut e-imzanın süresi dolmuşsa başvuru formunun bir nüshası ıslak imzalı imzalanarak talebini içeren bir dilekçe veya üst yazı ile Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.