Üreme Sağlığı Eğitimleri

13 Mart , Pazartesi

     Sık aralıklarla yapılan doğumlar anne ve bebek sağlığı açısından önemli riskler oluşturmaktadır. İki gebelik arasındaki periyodu yirmi dört aya çıkarmak amacıyla doğum sonrası dönemde kullanılabilecek kontraseptif yöntemler rahim içi araç, bariyer yöntemler ve hormonal yöntemlerden sadece progesteron içeren hormonal kontraseptif yöntemlerdir. Sadece progesteron içeren kontraseptif yöntemler; sadece progesteron içeren haplar, progesteronlu implantlar ve progesteronlu rahim içi araçlardır. Sadece progesteron içeren yöntemlerin postpartum kontrasepsiyon için kullanımının emzirme, laktasyon ve çocuk gelişimi üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.

     Bu kapsamda 2017 yılında illerimize dağıtımı yapılacak olan Sadece Progesteron İçeren Hap konusunda sağlık personellerini bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılarda 577  kişinin  (Aile Hekimleri, Aile Sağlığı Elemanları ve Tsm Personelleri) eğitimleri yapılmıştır. Eğitimler devam etmektedir.