‘’Sağlık Okuryazarlığı’’ Konulu Eğitim

14 Nisan , Cuma

     Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ‘’Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi_SİROMA Projesi’’ kapsamında ilimizde hedef grubun sağlık okuryazarlığının ve sağlık hizmetleri konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik başta Romanlar olmak üzere dezavantajlı gruplarla çalışan Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ve Roman kanaat önderlerine 12.04.2017 tarihinde ‘’Sağlık Okuryazarlığı’’ konulu eğitim verilmiştir.Bu kapsamda sağlık ve sağlıklı yaşam biçimi konusunda sorumlu davranışların özendirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz tarafından stand açılmış ve katılımcılara çeşitli konularda bilgilendirmeler yapılarak broşürler dağıtılmıştır.