Riskli Gebe Takip Timi Bilgilendirme Toplantısı

21 Nisan , Cuma

   Bakanlığımızca yürütülen “Riskli Gebeliklerin Önlenmesi Programı” kapsamında Ülke genelinde anne ölümlerine sebep olan yüksek riskli durumların yönetilmesinde kaliteli, standart, güvenli, nitelikli hizmet sunulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ilimizde de anne ölümlerinin yüksek olması sebebiyle, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde “Riskli Gebe Takip Timi” kurulmuştur.

    Bu nedenle 1.,2.,3. basamak sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Müdürlüğümüz Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından 30.03.2017 tarihinde İskenderun Sağlıklı Yaşam Merkezinde, 05.04.2017 tarihinde müdürlüğümüz toplantı salonunda Şube Müdürü Dr. Ayşe Betül ALTUN SOVUKLUK’ un sunumuyla “Riskli Gebe Takip Timi” Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya İlimizdeki tüm kamu ve özel hastanelerin başhekim yardımcıları ile konuyla ilgili görevli personelin katılımı sağlanmıştır.