Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi

15 Şubat , Çarşamba

    Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları Şubesi  tarafından  programlanarak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı  İlçe Devlet Hastanelerinin acil servisi ile çocuk servisi çalışanlarına yönelik verilen Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi devam etmektedir.  Eğitimde; çocuk ihmal ve istismarının boyutunu ve önemini  kavrama,  ihmal ve istismara uğrayan çocuğu fark edebilme, ihmal ve istismar olgularına doğru yaklaşımda bulunabilme ve Çocuk İzlem Merkezini (ÇİM) tanıtma, ÇİM’in olmadığı yerlerde ÇİM felsefesine uygun uygulama geliştirme konuları üzerinde durulmaktadır.

    Altınözü, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Antakya, Kırıkhan, Hassa ve İskenderun Devlet Hastanelerinde verilen eğitimler tamamlanırken, eğitim faaliyetlerinin sağlık personeline yönelik olan boyutu Erzin ve Dörtyol Devlet Hastanesi personeline verilecek olan eğitim ile birlikte Mart ayında tamamlanacaktır.