Çocuk İhmal ve İstismarı-Cinsel İstismar Farkındalık Eğitimleri

14 Mart , Salı

   Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Şubesi programlanarak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı  İlçe Devlet Hastanelerinin acil servisi ile çocuk servisi çalışanlarına verilen Çocuk İhmal ve İstismarı-Cinsel İstismar Farkındalık Eğitimleri devam etmektedir.

    01.03.2017, 02.03.2017, 07.03.2017, 08.03.2017 ve 09.03.2017 tarihlerinde Erzin ve Dörtyol İlçe Devlet Hastaneleri acil servisi ile çocuk servisi çalışanlarına 'Çocuk İhmal ve İstismarı Cinsel İstismar Farkındalık Eğitimi' verilmiştir. Verilen eğitimlere toplamda 155 sağlık personeli katılmıştır. Eğitimde;  çocuk ihmal ve istismarının boyutunu ve önemini  kavrama,  ihmal ve istismara uğrayan çocuğu fark edebilme, ihmal ve istismar olgularına doğru yaklaşımda bulunabilme ve Çocuk İzlem Merkezini (ÇİM) tanıtma,  ÇİM’in olmadığı yerlerde ÇİM felsefesine uygun uygulama geliştirme konuları üzerinde durulmaktadır.