Çocuk Güvenliğinin Sağlanması Eğitimi

3 Mart , Cuma

    Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığımızın başlattığı çocukluk çağı yaralanmaları ile beraberinde gelen sakatlık ve ölümleri asgariye indirmek amacıyla, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneğinin desteğiyle ev kazaları ve olumsuz sonuçlarının önlenmesine yönelik olarak Çocuk Güvenliğinin Sağlanması programı yürütülmektedir.

    Program, okul öncesi dönemden başlayarak tüm çocukluk ve ergenlik süreçlerini içine alacak şekilde planlanmış ancak sadece ev kazalarının değil daha geniş ölçekte bu yaş gurubunu etkileyebilecek tüm kaza ve yaralanmaların önlenmesine yönelik stratejilerle yürütülmesi ilke olarak benimsenmiştir.

    Program kapsamında ilimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından Aile Hekimlerinin, Aile Sağlığı Elemanlarının ve Halkın eğitilmesi amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi personeline eğitimler yapılmaktadır.
Konuyla ilgili olarak 1 Mart 2017 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda Eğitici Güncelleme Eğitimi verilmiştir.