24-30 Nisan 2017 12. Avrupa Aşı Haftası

25 Nisan , Salı

    Aşılama her çocuk için yaşamsaldır ve her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır. Dünyada, her yıl 5 yaş altında, yaklaşık 1.500.000 çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Aşılama bulaşıcı hastalıklara karşı toplumu korumanın en etkili, en ekonomik en güvenilir yöntemlerinden biridir. Aşılama, tüm tıbbi tedavilerden daha çok yaşam kurtarır.

    Aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 24-30 Nisan 2017 tarihleri arası ülkemizin de dâhil olduğu 35 Avrupa Bölgesi ülkesinde 12. Avrupa Aşı Haftası olarak kutlanmaktadır. Aşı Haftası etkinlikleri ile sağlık personelinin duyarlılığının ve toplumun farkındalığının artırılması yolu ile 5 yaş altı eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılarının tamamlanması, erişkinlerde de aşılanma talebinin arttırılması hedeflenmektedir.

    Aşının temel amacı vücuda bağışıklık kazandırmaktır. Vücudun mikroplara ve hastalık virüslerine karşı dirençli ve dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla sağlam ve risk altındaki kişilere aşı uygulanır. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı hastalıklara karşı bağışık yani dirençli olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu vücutta kalır, hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır ve hastalığın ortaya çıkmasını engeller.

   Ülkemizde 1985 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programının amacı bu kapsamda uygulanan aşılar ile hedef nüfusun eksiksiz olarak bağışıklanmasını sağlamak ve aşı ile korunabilir bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir.

   Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar, tüm Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Aile Hekimliği Birimlerinde ve hastanelerde ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Uygulanan tüm aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli ve aşı kartı ömür boyu saklanmalıdır.

   Aşıların zamanında yapılması çok önemlidir. Aşıların zamanında yapılmaması, aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığını arttırır. Aşılanarak bağışık hale gelmiş bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlar da korunmuş olur.

   Sizlerden Beklentilerimiz;

  • Çocukların ve risk gruplarındakilerin aşılanmasını sağlayalım. Aşılanmanın, çocukların ihtiyacı olan erişkinlerin temel hakkı olduğunu unutmayalım.
  • Eksik aşılı olanlar varsa aşılanmaları için mutlaka Sağlık kuruluşlarına götürelim.

                                                                  Dr. Bayram KERKEZ
                                                                  Halk Sağlığı Müdürü