2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

31 Mart , Cuma

    2 Nisan, Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. 2 Nisan’da başlayan “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi, bu konudaki farkındalığın artırılması ile erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

    Otizmli bireylerin özel yeteneklerinin geliştirilmesi,  sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi,  ailelerinin desteklenmesi gibi çalışmaların yanı sıra eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve yeni eğitim ve bakım merkezlerinin oluşturulması, çevresel düzenlemelerin yapılması gibi çok yönlü bir çalışma olan ‘Otizm Yerel Eylem Planı’ kapsamında müdürlüğümüz tarafından kurulan Otizm Danışma Merkezi aracığıyla farkındalık yaratarak otizmli bireylere erken tanı konulmasını, onların erken, etkili ve yoğun eğitim almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Otizm Danışma Merkezinde, çocukları otizm tanısı almış ailelere psikolojik destek sağlanması, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, otizmle ilgili bilgilendirme, otizmde eğitim süreci ile sosyal yardım ve haklar gibi birçok konuda destek hizmeti verilmektedir.

    Otizmde erken tanı ve yoğun özel eğitim çok önemlidir. Erken tanı ve özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak ve sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak mümkündür. Bu anlamda Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak otizmli çocuk ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz.

    ‘’Nisan Dünya Otizm Farkındalık Ayı’’ kapsamında il genelinde stantlar oluşturularak broşürlerle halkı bilgilendirme,  Hatay Otizmliler Derneği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile 4 Nisan 2017 tarihinde Antakya Kültür Merkezinde ‘’Otizmle El Ele’’ organizasyonu ve 6 Nisan 2017 tarihinde ise otizmli çocuk ve ailelerinin katılımıyla piknik etkinliği çalışmaları yapılacaktır.