02 Mart 2017 Riskli Gebe Takip Timi Bilgilendirme Toplantısı

6 Mart , Pazartesi

    Bakanlığımızca yürütülen “Riskli Gebeliklerin Önlenmesi Programı” kapsamında Ülke genelinde anne ölümlerine sebep olan yüksek riskli durumların yönetilmesinde kaliteli, standart, güvenli, nitelikli hizmet sunulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ilimizde de anne ölümlerinin yüksek olması sebebiyle, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesinde “Riskli Gebe Takip Timi” kurulması planlanmıştır.

    Bu nedenle Müdürlüğümüz Çocuk Ergen kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından 02.03.2017 tarihinde müdürlüğümüz toplantı salonunda Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Bayram KERKEZ’ in başkanlığında ve Şube Müdürü Dr. Ayşe Betül ALTUN SOVUKLUK’ un sunumuyla “Riskli Gebe Takip Timi” Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya İlimizdeki tüm Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Toplum Sağlığı Merkezinde çalışan 1 doktor 1 sağlık personeli katılmıştır.