Antibiyotiğin Doğru Kullanımı Eylem Planı Kapsamında Yayını Yapılacak Materyaller

16 Ocak , Pazartesi

     Antibiyotiğin Doğru Kullanımı eylem planı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 adet videoanimasyon hazırlanmıştır.