2017 Yılı Mayıs Ayı İl İçi Dönem Tayini

24 Nisan , Pazartesi

     24/04/2017-28/04/2017 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan 2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama Münhal Yer Listesi listesi güncellenmiştir.

- İlan Metni

- Münhal Yer Listesi

- Tayin Talep Formu

- Komisyon

       Başvuruda bulunacak personellerin yukarda belirtilen tarihler arasında tayin talep formunu TSM Başkanına onaylatarak , dilekçe, hizmet dökümü ve üst yazıyla birlikte Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir.