663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarını Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında, Sağlık Bağlı Kuruluşlar Hizmet Birimlerini Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, kurumumuz bünyesinde birleştirilen (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Verem, Kanser, Sıtma Savaş Daire Başkanlıkları) birimlere ait merkez ve taşra genel bütçe saymanlık kodları iptal edilmiş olup, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra yeni saymanlık kodları belirlenmiş ve sisteme tanımlanması sağlanmıştır


2014 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ


İkinci Altı Aylık Denetimler


Ardıçlı ASM Hekimimiz Dr. Süleyman DİNÇ Vefat Etmiştir


Nöbet Listelerinin Tebligatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL BİLGİLERİ
Plaka: 31
Nüfusu: 1.503.066
Yüz Ölçüm: 5.403 km²
Rakım: 85m
Alan Kodu: 326
İlçe Sayısı: 15